Azenru
  • SERP – müəssisənin daxili və xarici resusrslarının idarə edilməsi üçün təkminləşdirilmiş system təklif edirik.
  • SESDA – müəssisənin korporativ məlumatlarının idarə edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş tam əsaslı platformadır.
  • SPKIS - elektron mühitdə elektron imza, şifrləmə və informasiya sistemlərinin təhlükəsizliyinin təmini həlləri özündə birləşdirən proqramlar kompleksidir
  • EMPRO – Tədrisin İdarəetmə Sistemi birgə istifadəni təmin etməklə online-tədris materialların hazırlanmasında, idarə edilməsində və yayılmasında istifadə olunur.
  • GİS (Coğrafiya İnformasiya Sistemi) – məkani məlumatlarının toplanması, qorunması, təhlili və qrafik vizuallaşdırılması üçün informasiya sistemidir.
  • Verilənlər Mərkəzi – server və kommunikasiya avadanlığının yerləşdirilməsi (hosting) və abonentlərin internet şəbəkəsi kanallarına qoşulmaları üçün xüsusi binadır.

SINAM's  Solutions Tree

1994-cü ildən SINAM şirkəti qabaqcıl informasiya və kommunikasiya texnologiyalarından (İKT) istifadə etməklə hökumət və özəl sektorda transformasiya layihələrini həyata keçirir. Təxminən iki onillik ərzində Şirkət öz müştərilərinə idarəetməni təkmilləşdirmək, əməliyyat səmərəliliyini artırmaq və maliyyə nəticələrini artırmaqda kömək etmişdir.

Bu gün SINAM Transxəzər regionunda elektron transformasiya və elektron hökumət xidmətlərində bazar lideridir; faktiki olaraq, o, regionun informasiyalaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır.

Transxəzər bazarında zəngin təcrübə əldə edərək, SINAM yeni bazarlara çıxmağa hazırdır. Gələcək inkişaf strategiyası Gürcüstan, Qırğızıstan, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Rusiya və ABŞ-da yaradılmış ofislər şəbəkəsi tərəfindən dəstəklənir.

Ətraflı

Xəbərlər

Seçmə Proqram Təminatı

Partnyorlarımız